• 915 69000

Opsjoner/valgmuligheter

De fleste ønsker en underspyler; denne kan suppleres med sidespyling av hjul/chassis området som forvask. Forvask portal med kjemipålegging er et godt alternativ til at maskinen legger på såpe, og det  sparer tid i hallen.

Vi har en rekke muligheter for kjemipålegging , også med syrebasert kjemi for krevende rengjøring. Høytrykksvask, fra standard dyser med 20 bar til oscillerende dyser på 70 bar; som sidehøytrykk og som vendbar tak høytrykk.

Vi har flere løsninger for skylling etter børstevask. Maskinen kan operere som børsteløs høytrykksmaskin og i kombinasjon høytrykk/børstevask

Vi tilbyr enkle betjeningspanel og markedets beste betalingsanlegg med faktureringsmodul for 24/7 drift i hallen