• 915 69000

Rådgivning

Gjennomgang av muligheter, økonomi og tekniske forhold knyttet til et profesjonelt vaskeanlegg. I samarbeid med vår totalentrepenør, prosjekterer og leverer vi bygg i stål og sandwich som vaskehall tilrettelagt for dine behov.

Økonomisk

Trenger du en gjennomgang av muligheter og økonomi knyttet til et profesjonelt vaskeanlegg for din virksomhet, kan du kontakte oss på">, så tar vi kontakt for en gjennomgang.


Teknisk

Ønsker du besøk av en av våre teknikere for å se på tekniske forhold for etablering av et vaskeanlegg, kan du kontakte oss for en avtale