Spyleplattformer for anlegg

Spyleplattformer for gjennomkjøring av lastebiler fra anleggssted til offentlig vei. Leveres også for hjullastere og dumpere. Stor vannmengde med lavt trykk for effektiv fjerning av søle på hjul og ramme.

Sedimenteringstank med stort volum og slamuttrekk, som gjenbruker vannet. Den mest robuste spyleplattformen på markedet. Leveres i ulike utgaver, også mindre modeller for bedrifter med moderat trafikk. Leveres med frostsikring for bruk om vinteren.