Brannhydrant anlegg

Brannhydrant spyleanlegg er et svært kraftig anleg for rengjøring av anleggsmaskiner, dumper, hjullastere osv. Brukes i automatisk eller i manuelt oppsett. Kan leveres med vanngjennvinning.

Ønsker du en gjennomgang av muligheter, økonomi og tekniske forhold knyttet til et profesjonelt vaskeanlegg?

Ta kontakt for mer informasjon, priser og tilbud.